Falang Q Importer

Falang Q Importer: imports posts/pages/terms/menus/categories/tags/woocommerce products/etc. from qTranslate, qTranslateX and qTranslateXT to Falang f …


Faboba 30+ активних встановлень Протестований з 6.0.5 Оновлений 1 рік тому