ID Arrays

Get list of post IDs by taxonomy, post-type, template. Add ID column in posts, media,…


Harry Mandilas 200+ активних встановлень Протестований з 4.7.27 Оновлений 7 років тому

LH Add ID Columns

LH Add ID Columns adds user and post ID's to the WordPress user, post, page,…


Peter Shaw 60+ активних встановлень Протестований з 6.0.6 Оновлений 1 рік тому