RiverCraft

RiverCraft permet d'unir votre serveur Minecraft et votre site/blog Wordpress à l'aide de JSONAPI.


Heithem DRIDI ( RiverNight ) 10+ активних встановлень Протестований з 3.6.1 Оновлений 10 років тому

StatusMC

Wyświetla informacje odnośnie serwera bukkit poprzez JSONAPI.//Its shows server status via JsonAPI Plugin.


sync667 - sync667@gmail.com 10+ активних встановлень Протестований з 3.4.2 Оновлений 11 років тому

Minecraft Control Panel

Zeigt Informationen über Deinen Minecraftserver im Front- und Backend an. Mit User- und Gruppenverwaltung, Pluginsteuerung…


Liath 10+ активних встановлень Протестований з 3.7.41 Оновлений 10 років тому