Accessibility Press

Add floating accessibility toolbar to help people with disabilities read and navigate your site. Works…


Jobaerul Kaes 200+ активних встановлень Протестований з 5.9.5 Оновлений 10 місяців тому

jwp-a11y

Check accessibility of target page and generate accessibility evaluate page and policy.


Jidaikobo Inc. 100+ активних встановлень Протестований з 6.0.3 Оновлений 2 місяці тому

Deklaracja dostepnosci WCAG 2.1

Wtyczka umożliwiająca automatyczne wygenerowanie spełnienia deklaracji dostępności WCAG 2.1 wymaganej na podstawie art. 12 pkt…


deklaracjadostepnosci.eu 100+ активних встановлень Протестований з 5.4.12 Оновлений 2 роки тому

Max Access

Add front-end WCAG compliant accessibility options for your visitors in just seconds with Max Access!


Online ADA 30+ активних встановлень Протестований з 5.8.6 Оновлений 1 рік тому

Skip To Content Button

A plugin that adds a skip to content button for accessibility and assistive technology


Twenty Eighty Online 20+ активних встановлень Протестований з 5.5.11 Оновлений 2 роки тому

MyWeb

MyWeb plugin is the fastest plugin to help you make your website more accessible.


MyWeb website development 10+ активних встановлень Протестований з 5.7.8 Оновлений 2 роки тому