Categories Images

Плагін Categories Images дозволяє додавати зображення з категорією або таксономією.


Muhammad El Zahlan 60 000+ активних встановлень Протестований з 6.3.3 Оновлений 4 місяці тому

RDV Category Image

Add an image to a category or taxonomy. Display a category image using either a…


RDV InfoTech 200+ активних встановлень Протестований з 6.4.3 Оновлений 3 місяці тому

TCL Categories Image

TCL Categories Images Plugin allow users to add an image to category or custom taxonomies.You…


WP Mirage 10+ активних встановлень Протестований з 4.9.25 Оновлений 6 років тому